Obecných obchodních podmínek

Následující Všeobecné podmínky platí pro právní operace (nájemní smlouvy) nebo cestovní kanceláře, které jsou používány mezi nájemcem (nájemci) a / nebo zákazníkem a společností Gebetsroither International GmbH nebo společností Gebetsroither Istra D.O.O nebo Gebetsroither Italy S.R.L, nebo Gebetsroither Hungary KFT nebo Gebetsroither Montenegro D.O.O, každý jako pronajímatel nebo cestovní agent.

Odchylné jednostranné předpisy nájemce, zejména jeho vlastní všeobecné obchodní podmínky, nemají právní účinek.

 1. Nájemní smlouva obsahuje podle nájemní smlouvy buď karavan s markýzou a související inventář, nebo mobilní dům s přidruženým inventářem. Nájemní nemovitost mohou využívat pouze osoby, které jsou v nájmu registrovány. Nájemce nese odpovědnost po obdržení cestovních dokladů, aby zkontroloval, zda jsou všechny informace v souladu s rezervovaným zájezdem. V případě pochybností se obraťte na rezervační kancelář.

Konkrétní dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem týkající se specifikace nájemní nemovitosti v průběhu rezervace je možná v závislosti na dostupnosti nájemního majetku. Pronajímatel si v tomto ohledu vyhrazuje právo, bez udání důvodu, poskytnout náhradní nájemní majetek stejné velikosti za dohodnuté nájemné a čas. V tomto případě nemá nájemce nárok na žádný nárok na náhradu škody vůči pronajímateli.

Pronajímatel si může pronajímateli rezervovat elektronicky písemně, telefonicky nebo online u pronajímatele. Při závazné rezervaci nájemního majetku nájemcem prostřednictvím pronajímatele je nájemce povinen nabídnout platnou nabídku. Nájemce je povinen poskytnout údaje uvedené v objednávkovém formuláři v plném rozsahu a pravdivě. Uzavření smlouvy je účinné, když je potvrzení rezervace (prohlášení o přijetí) pronajímatelem písemně nebo elektronicky předáno nájemci.

 1. PRONÁJEM CENA: V ceně pronájmu není zahrnuta turistická daň ani veškeré registrační poplatky a další poplatky (např. Psy, parkovací poplatky atd.) V kempu, protože se mohou v jednotlivých kempech lišit. (S výjimkou: jinak uvedených v katalogu!).

 2. PETS: Povoleno pouze na určených kempech (viz katalog). Poplatek za kempování pro domácí mazlíčky se platí samostatně v kempu. Poplatek za úklid uvedený v katalogu nájemného se zvyšuje na domácí zvíře. Zvířata musí být uvedena na leasingu. Domácí zvířata nejsou povolena ve spacích postelích. Přikrývka, mísa na jídlo, atd. Má přinést s sebou.

 3. MINIMUM AGE pro nájemce je stanovena na 18 let. Nájemce musí být přítomen po celou dobu pronájmu na místě. Nájemce odpovídá za správnost údajů uvedených v nájemní smlouvě. Výslovná přítomnost osob mladších 18 let je zakázána a může mít za následek vyhoštění této osoby. Rodiče jsou zodpovědní za své děti.

 4. OPRAVY: Změna rezervace nastává, jakmile nájemce změní smlouvu o kempu, dobu pronájmu, typ ubytování, roční období. Za tuto částku bude účtováno 15 €. Finanční nevýhody, které pronajímateli vzniknou převodem, podléhají storno podmínkám. ZRUŠENÍ

 5. PŘEKONÁVÁNÍ PŮJČOVSKÝCH OBJEKTŮ: Nájemní nemovitost lze získat od 16:00 místního času. Nájemce je povinen zacházet s nájemním majetkem řádně a pečlivě. Při odchodu z nájemní nemovitosti je to zajistit proti bouři (okna, dveře a markýzy zavřít). Podobně, markýzy, jako jsou kolíky, šňůry atd., Mají kontrolovat bezpečnost bouře.

 6. VRÁCENÍ PŮJČSKÝCH OBJEKTŮ: Nájemní objekt musí být uvolněn do 10:00 místního času (ráno). V případě potřeby vyprázdněte nádobu na odpadní vodu z nádobky na vodu; Umyjte nádobí a vložte je zpět; Vyprázdněte myčku, vyprázdněte lednici, zlikvidujte odpad; Vyprázdněte a vyčistěte chemické toalety, zamkněte nemovitost, nechte stůl, židle a slunečníky tak, jak byly, když se přesunete do nemovitosti; Zavřete markýzu; Ruku v klíči.

 7. ZAČÁTEK POUŽITÍ DELAYED DEPARTURE: Překročení těchto časů povede k výpočtu dodatečného poplatku za přenocování. Nájemce dále musí pronajímateli uložit nároky na odškodnění žalobce v Nachmieteru a neškodné.

 8. OBJEDNÁNÍ DOMÁCNOSTI CAMPSITE: Nájemce je smluvně vázán na příslušná ubytovací pravidla kempu. Porušení pravidel domu může mít za následek postoupení. V tomto případě nelze vůči pronajímateli uplatnit žádné nároky. Pronajímatel neodpovídá za záležitosti, které mají vliv na kemp a nemůže být pronajímatelem ovlivněn. Dále nesmí být pronajímateli učiněn žádný právní nárok na parkovací místo, jako je umístění, velikost, stav atd. Mohou nastat sezónní a infrastrukturní výkyvy ve vodovodní nebo elektrické rozvodné síti. Nelze zaručit příjem W-LAN a TV. V nájmu je zpravidla parkovací místo pro auto v ceně (žádné kempy). Parkování není nutně vedle nemovitosti. Parkovací místo bude v tomto případě přiděleno kempem. Kromě toho není povoleno instalovat další stany jakéhokoli druhu. Nájemce souhlasí s tím, že musí dodržovat pokyny personálu kempu - v případě hrozící evakuace.

 9. SPARES: Nesmí se odstraňovat části stanu a pojistky.

 10. POJIŠTĚNÍ: Pronajímatel uzavírá částečné komplexní pojištění nájemního majetku. Nájemce odpovídá ve výši odpočitatelné částky (až do výše 360, - €) za škody způsobené samotným nájemcem. V případě osobních věcí nájemce, stejně jako osobních automobilů, jízdních kol apod., Nemůže být pronajímatel zodpovědný (např. V případě krádeže nebo elementárního poškození).

 11. ÚRAZ: V případě nehody jakéhokoli druhu musí být pronajímatel neprodleně informován. Musí být uvedena jména svědků. Nájemce není oprávněn předvídat rozhodnutí pronajímatele a pojišťovny uznáním pohledávky poškozeného. Pronajímatel neodpovídá za vrácení nájemců.

 12. Pronajímání nájemního majetku třetím osobám je zakázáno.

 13. Odstoupení od pronajímatele: V případě, že pronajímatel bez jakéhokoliv zavinění pronajímatele z jakéhokoli důvodu, který není k dispozici (škoda, škody způsobené bouří, vina předchozího nájemce apod.), Má pronajímatel právo na náhradní nájemní majetek stejné velikosti na dohodnutém pozemku. Nájemné a čas na poskytnutí nebo odstoupení od nájemní smlouvy.

Všechny zálohy a vklady by v tomto případě vrátil pronajímatel. Nájemce však nemůže požadovat náhradu škody od pronajímatele. V případě, že nájemní smlouva pronajímatele z důvodu politických a právních změn u každého pronajímatele nebo porušení smlouvy příslušným partnerem pronajímatele již nebude možná, nemůže být pronajímatel zodpovědný za to.

 1. ZRUŠENÍ CESTOVNÍHO RUCHU: Okamžitě kontaktujte zástupce pronajímatele. Platí pouze při uzavření interního stornovacího balíčku: V případě nemoci / úrazu se ujistěte, že máte v resortu podrobné lékařské potvrzení / hlášení o úrazu. Podmínky platí i pro pozdní příjezd.

 2. STÍŽNOSTI: Vady jakéhokoli druhu musí být neprodleně a neprodleně oznámeny zástupci pronajímatele za účelem provedení zlepšení. Nelze vzít v úvahu následné vady, které nebyly na místě nahlášeny. Reklamace musí být vždy písemně zaznamenána na předávacím protokolu. Zařízení a aktivity v kempu mohou být omezeny nebo zcela uzavřeny, zejména v období před a po sezóně. To je na uvážení kempu a pronajímatel neručí. Wi-Fi a TV příjem nelze zaručit.

 3. ODPOVĚDNÉ OBJEKTY: Pronajímatel neručí za věci, na které nájemce zapomněl. Pokud však mají být zapomenuté věci zajištěny, pronajímatel je zašle na náklady nájemce, pokud si to přeje. Náklady a rizika / závazky za škody a ztráty položek nese nájemce.

 4. TRESTNÍ PRÁVO, CELNÍ PRÁVO: Pronajímatel neodpovídá za trestné a celní porušení nájemce.

 5. PLYN: Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné zacházení s nájemcem.

 6. STORNO: Zruší pronájem nájemce z důvodů, na které se vztahuje interní storno balíček a stal se interním

Vyplněný balíček pro odstoupení, takže nebude účtován poplatek za zpracování ve výši 37 EUR (pouze s balíčkem STANDARD). Zbývající částka, která již byla zaplacena, bude vrácena. Pokud nebyl dokončen žádný interní storno balíček, přijde následující

Storno sazby pro aplikaci:

 • Zrušení do 60 dnů před příjezdem: 20% z nájmu
 • Zrušení do 30 dnů před příjezdem: 50% nájemného
 • Zrušení od 29. dne před příjezdem: 90% nájemného
 • Zrušení od 3. dne před příjezdem: 100% nájemného.

Zrušení musí být neprodleně a písemně oznámeno pronajímateli. Následné nároky na postihy nelze uplatnit.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Do 14 dnů musí být zaplacena záloha ve výši 20% z celkové částky, zbytek je splatný nejpozději 5 týdnů před příjezdem. Pokud neobdržíme zálohu nebo závěrečnou platbu, vyhrazujeme si právo zrušit rezervaci za poplatek. U krátkodobých rezervací je třeba celkovou částku uhradit ihned po odeslání nájemní smlouvy. Nájemní nemovitost bude pronajímatelem uvolněna pouze po zaplacení částky faktury pronajímatelem

 2. VSTUPNÍ USTANOVENÍ: Nájemce je povinen zajistit, aby si cestující a jeho spolucestující zajistili, že předpisy o tranzitu a vstupu v nájemní zemi budou splněny a že budou včas shromažďovat příslušné informace ve své domovské zemi na příslušném velvyslanectví nebo konzulátu nájemní země.

 3. Všimněte si, že vzdálenost od centra, nakupování, pláže atd. Je pouze orientační a může se tedy lišit v závislosti na místě každého ubytování. Fotografie a půdorysy ubytování jsou typové fotografie a jsou příkladem rezervovaného typu. Možné jsou odchylky.

 4. U smluv, na nichž se zakládají elektronické, telefonické nebo on-line rezervace a které byly uzavřeny mimo obchodní prostory, se účtuje podle čl. 5 odst. 1 písm. § 18 odst. 1 č. 10 FAGG žádné právní právo na odstoupení od nájemce.

 5. Ochrana údajů: Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, faxové číslo, bankovní údaje) budou ubytovatelem uloženy pro účely rezervace, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Zákazník má právo kdykoliv požadovat informace o svých uložených osobních údajích. Žádost o informace musí být písemně adresována pronajímateli. Zároveň musí prokázat svou totožnost ve vhodné formě.

Zákazník má také právo kdykoliv požádat o opravenou žádost, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Žádost o zrušení musí zákazník podat e-mailem na adresu office@gebetsroither.com nebo písemně s uvedením jména a adresy a důvodu opravy nebo vymazání.

Osobní údaje budou pronajímatelem předány třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely provedení smlouvy, jsou ze zákona povinny předávat nebo výslovně souhlasit zákazníkem.

Není-li používání údajů stanoveno zákonem, má každý subjekt údajů právo vznést námitky proti použití svých údajů z důvodu porušení oprávněných zájmů důvěrnosti vyplývajících z jeho konkrétní situace.

 1. Místo příslušnosti: Smlouva uzavřená mezi objednatelem a pořadatelem se řídí výhradně rakouským právem. Pro řešení všech sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu má příslušný soud Landesgerichtssprengels Leoben místní příslušnost.

Spory vyplývající z této smlouvy jsou odpovědností okresního soudu v Liezenu. Platí rakouské právo. Smlouva, objednávka a obchodní jazyk jsou němčina. Pro řešení sporů s naší společností lze použít platformu OS: ec.europa.eu/consumers/odr

Veškeré informace bez záruky - s výjimkou chyb

Od 17. srpna 2021

HomeVyhledávání0Nákupní košík