Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že navštívíte naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem! Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá, proto prosím vezměte na vědomí níže uvedené informace o tom, jak s vašimi informacemi zacházet:

1. Základy zacházení s osobními údaji

Můžete navštívit naše webové stránky bez udání osobních údajů. Při každém přístupu na naše webové stránky jsou data o používání přenášena příslušným internetovým prohlížečem a uložena v souborech protokolu, tzv. Souborech protokolu serveru, například: Datum a čas volání, jméno volané stránky, množství přenesených dat a uložený poskytovatel. Tyto údaje nemohou být přiřazeny konkrétní osobě a slouží výhradně k zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a ke zlepšení naší nabídky.

Osobní údaje jsou shromažďovány, pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnete za účelem provedení smlouvy nebo při rezervaci prostřednictvím naší online rezervace. Shromážděná data jsou uvedena v příslušných vstupních formulářích. Anonymizace vašeho zákaznického účtu je možná kdykoliv a lze ji provést pomocí zprávy na níže popsanou možnost kontaktu. Údaje, které jste poskytli pro realizaci smlouvy, uchováváme a používáme. Po dokončení smlouvy nebo anonymizace vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na daňové a obchodní lhůty uchovávání, odstraněny po uplynutí těchto lhůt, pokud s tím výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů nebo s právem povoleným dalším používáním údajů naší stranou. o které vás budeme dále informovat.

Při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Která data se sbírají v případě kontaktního formuláře je možné vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně pro účely zodpovězení vaší žádosti nebo pro navázání kontaktu a související technické správy. Pokud si přejete a informujte nás, mohou být tyto údaje z kontaktu vymazány, pokud neexistuje zákonná skladovací povinnost.

Kromě toho jsou osobní údaje shromažďovány při registraci na náš e-mailový zpravodaj. Tyto údaje používáme pro naše vlastní reklamní účely ve formě našeho e-mailového zpravodaje, pokud s tím výslovně souhlasíte:

"Souhlasím s použitím mé e-mailové adresy a přečetl jsem si informace."

Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu uvedeného v bulletinu nebo zasláním příslušné zprávy. Po zrušení bude Vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána v našem newsletteru.

Pro naše vlastní reklamní účely si vyhrazujeme právo uložit Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a - pokud jsme obdrželi tyto dodatečné informace od vás ve smluvním vztahu - váš titul, akademický titul, rok narození nebo obchodní jméno v souhrnných seznamech a pro Pošlete zajímavé nabídky a informace o našich produktech poštou. K tomuto účelu můžete kdykoli vznést námitky proti uložení a použití vašich dat odesláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu.

2. Zveřejňování osobních údajů pro katalogovou přepravu a zpracování rezervace

2.1 Spolupracujeme s externími přepravními partnery na plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům. Vaše jméno a dodací adresu předáváme pouze námi vybranému přepravnímu partnerovi pro účely katalogové přepravy.

2.2 Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodávkou v rozsahu smlouvy, pokud je to nezbytné pro dodání katalogu.

2.3 Pokud se rozhodnete platit platební kartou poskytovatele platebních služeb SIX Platební služby, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SIX Platební služby (Rakousko) GmbH, Marxergasse 1B, 1030 Vídeň, na který vás budeme informovat v průběhu rezervace spolu s informacemi o vaší rezervaci projít. Přenos vašich údajů je výhradně za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb SIX.

3. Cookies

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a umožnila využití určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, budou vymazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Cookies cookies). Ostatní cookies zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našemu partnerovi rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé cookies). Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Nepřijetí cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

4. Obraťte se na žádost zákazníka o vyhodnocení

Volitelně můžete použít odkaz pro hodnocení kvality vaší rezervace, Vaší dovolené pro Gebetsroither International GmbH později. Vaši e-mailovou adresu používáme jako jednorázovou připomínku k zaslání hodnocení vaší rezervace, vaší dovolené, pro systém hodnocení, který používáme. Tuto připomínku lze kdykoliv deaktivovat zprávou na níže popsanou možnost kontaktu.

5. Používání videí (YouTube)

Tato webová stránka používá funkci YouTube Embedding k prohlížení a přehrávání videí z YouTube. V tomto případě se používá rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele ukládá informace o uživateli pouze při přehrávání / přehrávání videa. Když se spustí přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel služby YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle „YouTube“ se jedná mimo jiné o zachycení statistických údajů o videu, zlepšení uživatelské přívětivosti a zabránění nekalým praktikám. Bez ohledu na přehrávání vloženého videa se pokaždé, když navštívíte tuto webovou stránku, připojí k síti Google „DoubleClick“, která může vyvolat další zpracování dat bez našeho ovlivnění. Další informace o ochraně osobních údajů na webu YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: <www.google.at/intl/at/policies/privacy/>

6. Pomocí sledování konverzí služby Google AdWords

Tyto webové stránky používají online reklamní program Google AdWords a sledování konverzí Google AdWords. Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven, když uživatel klikne na reklamu Google. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nebudou použity pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na těchto webových stránkách a soubor cookie ještě neuplynul, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace získané pomocí souboru cookie konverze se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům bylo sděleno, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránku značky sledování konverzí. Nepřijímají však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete tuto možnost zrušit tak, že jednoduše vypnete soubor cookie sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele. Do statistik sledování konverzí nebudete zahrnuti. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následující internetové adrese: http://www.google.at/policies/privacy/

7. Služba webové analýzy

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání těchto stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google zkrácena předem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte být schopni plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a související s používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu. a nainstalujte: <tools.google.com/dlpage/gaoptout>

Je třeba poznamenat, že tato webová stránka používá Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", a proto jsou adresy IP zkracovány pouze dále, aby se vyloučil přímý Personenbeziehbarkeit.

8. FACEBOOK PIXEL

Tato webová stránka používá službu Facebook Pixel, službu Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Facebook Pixel umožňuje Facebooku zobrazovat naše reklamy na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, pouze uživatelům Facebooku, kteří byli návštěvníky našich stránek, zejména těch, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo konkrétní témata či produkty. Facebook Pixels umožňuje kontrolovat, zda byl uživatel po kliknutí na naše Facebookové reklamy přesměrován na naše webové stránky.

Facebook Pixel používá mimo jiné soubory cookie, tj. Malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti vašeho webového prohlížeče v zařízení. Pokud jste se svým uživatelským účtem přihlášeni na Facebook, návštěva naší online nabídky bude zaznamenána ve vašem uživatelském účtu. Údaje shromážděné o vás jsou pro nás anonymní, takže nám nedejte žádné závěry o totožnosti uživatelů. Tato data z Facebooku však mohou být propojena s vaším lokálním uživatelským účtem. Nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a pokračujícím používáním dat shromážděných pomocí Facebook Pixel by Facebook. Pokud je nám známo, Facebook obdrží informace, které jste získali v příslušné části našich webových stránek, nebo na které jste klikli. Máte-li uživatelský účet na Facebooku a jsou registrováni, může Facebook tuto návštěvu spojit s vaším uživatelským účtem. I když nejste zaregistrováni na Facebooku nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky.

Používáme pixely Facebook pro marketingové a optimalizační účely, zejména proto, abychom vám přinášeli relevantní a zajímavé reklamy na Facebooku a zlepšili tak naši nabídku tak, aby byla pro vás zajímavější jako uživatel a aby se zabránilo nepříjemným reklamám. To je také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů třetí stranou. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Můžete vznést námitky proti zde popsanému shromažďování Facebook Pixel, stejně jako k použití vašich údajů pro prezentaci Facebookových reklam. Chcete-li zjistit, které typy reklam se zobrazují na Facebooku, navštivte následující stránku Facebook: <www.facebook.com/settings>.

Upozorňujeme, že toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno. Kromě toho můžete deaktivovat soubory cookie, které slouží pro účely měření rozsahu a reklamy, prostřednictvím následujících webových stránek:

Upozorňujeme, že toto nastavení bude také vymazáno, pokud odstraníte soubory cookie.

Facebook navíc podléhá dohodě o ochraně osobních údajů uzavřené mezi Evropskou unií a Spojenými státy a je certifikován. Facebook se proto zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace naleznete v následujícím odkazu: www.privacyshield.gov/participant

Informace od třetích stran: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. více Informace od třetí strany o ochraně dat naleznete na následující stránce na Facebooku: <www.facebook.com/about/privacy>. Informace o pixelech na Facebooku naleznete na níže uvedených webových stránkách Take Facebook: <www.facebook.com/business/help/651294705016616>

9. Remarketing - Retargeting - Referral Advertising

Tato webová stránka používá technologii přesměrování Google LLC ("Google"). Díky tomu je možné cíleně zaměřit návštěvníky na naše webové stránky s personalizovanou, zájmově orientovanou reklamou, která již zaujala náš obchod a naše produkty. Zobrazení reklamního materiálu je založeno na analýze předchozího chování uživatele, která je založena na cookie, ale žádné osobní údaje nejsou uloženy. V případě technologie přesměrování je soubor cookie uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem shromažďování anonymních údajů o vašich zájmech a individuální přizpůsobení reklamy uloženým informacím. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo mobilním zařízení. Tím získáte reklamu, která s největší pravděpodobností odpovídá vašim produktovým a informačním zájmům. Nastavení cookies cookie můžete trvale zrušit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na adrese www.google.com/settings/ads/onweb/ Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy a společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/policies/technologies/ads/

10. Vaše práva a kontakt

Máte právo na bezplatné informace o svých uložených datech a právo na opravu, zablokování, anonymizaci nebo odstranění těchto údajů. Máte-li další otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás. Totéž platí pro informace, blokování, anonymizaci, vymazání a opravu požadavků týkajících se vašich osobních údajů, jakož i pro odvolání uděleného souhlasu. Kontaktní adresu naleznete níže.

11. Zveřejňování údajů třetím stranám

Pokud jste se přihlásili k odběru Newsletteru Gebetsroither, společnost Gebetsroither použije vaše údaje poskytnuté při registraci pro účely zasílání Newsletteru Gebetsroither pouze v rámci Gebetsroither Group of Companies. Skupina společností Gebetsroither zahrnuje

  • Gebetsroither International GmbH
  • Gebetsroither Handels GmbH
  • Happy Holidays GmbH
  • Gebetsroither Resort Šibenik

Vaše data nejsou předána třetím stranám.

12. E-Mail Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho bezplatného newsletteru, budeme vás informovat o novém ubytování, cenných tipech a novinkách a exkluzivních nabídkách společnosti Gebetsroither International GmbH. Po registraci obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem, který můžete použít k dokončení registrace. Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz odhlášení obsažený v každém mailingu nebo e-mailem na adresu office@gebetsroither.com.

KONTAKT:

Gebetsroither International GmbH Gebetsroitherweg 1, A-8940 Weissenbach Tel .: +43 (0) 3612 26300 Fax: +43 (0) 3612 26300-4 E-Mail: office@gebetsroither.com

HomeVyhledávání0Nákupní košík